[tracking]

   

  Here are the school teams of Ekya School JP Nagar for the academic year 2018-19, representing the campus at intra and inter-school competitions and events.


   

  Throwball Girls

  The team comprises of Aditi Guruprasad, Nidhi Sahare, Ananya V, Sharvari Ramesh, Trishikha Kiran R, Varsha Doshi Nidhi Bhavsar, Raksha Mehlesh R, Venya H, Amala Satish, and Vaishnavi R.

   


   

  Basketball Girls (U-14)

  The team comprises of Raksha Mahesh Rao, Amala Satish, Likhita Anil Kumar, Jahnavi Rajesh, Vishnu Priya Shiva R, Ananya Milak, Shankari V Jodidar, Shraavya Hande P, Manasi Aditya Kittur, Maya Prashanth Seshadri, and Vaishanavi R.

   


   

  Basketball Boys (U-12)

  The team comprises of Riyush J, Dhruv Rajesh Sakala, Jay Singh, Ashrith Barath Shekar, Daya Suthir, Prithish Jhaveri, Mandaar Kumar P R, Trijal K R, Naimish Sudheer, Ranveer Singh, Aharshul P Jail, Aditya Mehta, Siddarth Pradeep, Vibhav Bhagat, Ritheek Richaal, and Vishnu Chinni.

   


   

  Basketball Boys (U-14)

   

  The team comprises of Kashimahanthi Akshaya, Omkar Rajesh, Aimaan Syed, Ankit Hachinmani, Manthan Prabhu, Prasidh Pradeep, Gundugala Shashank, Nihal Sangeev Pujar, Vaibhav Kini, Sanat Sridhar, Sutej R Harista, and Lakshin Sai Mehesh.

   


   

  ×
  ADMISSIONS ENQUIRY