Our Schools

Ekya / February 28, 2024 Posted by : administrator

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅದ್ಭು ತ

ಕರ್ನಾ ಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದೊ ಡ್ಡನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕ್ರಿ .ಶ.೧೫೩೭ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇ ಗೌಡರಿಂದ ನಿರ್ಮಾ ಣವಾಯಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೇ ಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾ ಟಕದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ೫ನೇ ದೊ ಡ್ಡ ಮಹಾನಗರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊ ಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ೩ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀ ಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾ ಲಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ಅಡಿ (೯೧೪.೪ ಮೀ ) ಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ವರ್ಷ ವಿಡೀ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಹೊ ಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿದೆ. ‘ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ‘, ‘ಲಾಲ್ ಬಾಗ್’ಗಳಂತಹ ದೊ ಡ್ಡ ಉದ್ಯಾ ನವನಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿರುವ ಈ ನಗರವು ‘ಉದ್ಯಾ ನ ನಗರಿ’ ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ

ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೧೫೩೭ರ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಗಂಗ, ಚೋಳ ಮತ್ತುಹೊ ಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಮರಾಠರು ಮತ್ತುಮುಘಲರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತುಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲ ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ(೧೭೯೯) ದಲ್ಲಿಬ್ರಿಟೀಷರ ಪಾಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ನಾಮಕ ಕೆಲವರು ಕರೆಯುವಂತೆ ಈ ನಗರಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಹೌದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ನಗರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತುಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಕಾರ್ಯರತವಾಗಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಡರ್ನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲೊ ಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ನಗರ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರವು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಸಿಟಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹಂಚಿದ್ದು. 

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಂಗಮಂಚಗಳು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈತಿಕತೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು. 

ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈತಿಕತೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕ ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಕಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೊ ಂದಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಹೊ ರಗಿನ ನಗರ ಆವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಕಾರಣ ಅದರ ಹವಾಮಾನ ಶೀತಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತುಹಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. 

ಕಾಂಕ್ರ ೀಟ್ ನಗರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಶನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತುಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಸಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡೆಗೆ, ಗಡಿವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಾಮದ ನಗರಗಳ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹ ಹಲವು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಕಾಸ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಾಂಭಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿವಹನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೋ ರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 1,000 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ನಗರೀ ಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆ ಸರೋ ವರಗಳು ಕ್ರಮೇ ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇ ಶಗಳು, ಉದ್ಯಾ ನವನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈ ದಾನಗಳು. 1960ರ ವೇ ಳೆಗೆ 280 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇಂದು ಕೇ ವಲ 80 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು: 2020ರ ವೇ ಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಕ್ರ ೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊ ಳ್ಳಲಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತರ್ಜ ಲ ಕಲುಷಿತಗೊ ಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.‘‘ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತೀ ವ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 50-60 ವರ್ಷ ಮೀ ರಿದವರಲ್ಲಿ

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿ ನವರಿಗೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈ ಫಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ 5000ದಿಂದ 8000 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ,’’‘‘ನಗರದ ಬಹುತೇ ಕ ನೀ ರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊ ಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇ ಕ ಕೈ ಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿಷಯುಕ್ತನೀ ರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಲೋ ಹ ಹಾಗೂ ಅಂಶಗಳು ಮಣ್ಣು, ಅಂತರ್ಜ ಲ ಸೇ ರುತ್ತಿವೆ. ಈಚಿನ ವರ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ನ್ಸರ್ ರೋ ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೃದ್ರ ೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈ ಫಲ್ಯ, ಕ್ಯಾ ನ್ಸರ್ ರೋ ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ತೀ ವ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋ ರಿಸುತ್ತಿದೆ,’’ ಎಂದು ಹೇ ಳಿದರು.

‘‘ಕೆಲ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 14ರಿಂದ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಷ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇ ಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 34ರಿಂದ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಷ್ ಮೀ ರುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋ ಲನ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬರ, ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 95 ಲಕ್ಷಯಿದ್ದು, 14 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ತಮ ಆರೋ ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ8 ಮರವಿರಬೇ ಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀ ಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಆರೋ ಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಳ್ಳಲು ಹೇ ಗೆ ಸಾಧ್ಯ?’’

ನಾವು ಮತ್ತೊ ಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತುಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊ ಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಪುನಶ್ವೇತನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು – – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಕಸರತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋ ಗದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತುಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊ ಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗ್ರಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆತುಹೋ ದಂತೆ ತೋ ರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ (ಮತ್ತುಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ) ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತುಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ನಗರ ಸಭಾಂಗಣಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಾಜಕೀಯವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತುನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತುಸಾಮಾಜೆಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು’ಸಿಮೆಂಟ್- ಫೆಸ್ಟ್’ಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊ ಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರಿನ ನಂತರ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತುಆಧುನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 2.8 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳೊ ಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊ ಡ್ಡಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೆಡ್ ಹೊ ರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತುಯುಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ನದಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತುನಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಟೆಗಳ ಹೊ ರಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆನಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊ ಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಹ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ CO2 ನ 4-8% ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪರಿಸರೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀರಿನ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಖ-ದ್ವೀಪದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತುಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್ ಮತ್ತುಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. . 

ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಕ್ವಾರಿಗಳು ಮತ್ತುಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಮತ್ತುಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳು. ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತುನದಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಸಹ ದುರಂತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿನಾಶ ಮತ್ತುಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತುವಸತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈಗ ಅದರ ಪರಿಸರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆಯೇ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಂದು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತುಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮತ್ತುವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊ ಂದಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಸೌಂದರ್ಯದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನಾವು ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಸರಿನ ನದಿಯಲ್ಲಿಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋ ಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ — ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳು ಮತ್ತುಬೆಟ್ಟಗಳ ದಡಗಳ (ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತುಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತುಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಳ ನಾಶ, ಸ್ವಯಂ-ಶುದ್ದೀಕರಣದ

Written By:
Ms Nandini Raju 
(Kannada Educator, Ekya BTM)

Explore more

Ekya / May 08, 2024

15 English Language Mistakes That You Should Avoid

Although English is a funny language, it has become a global language. It is one of the highest-speaking languages in the world. And to effectively communicate in English is crucial in today’s time. For students, parents, and professionals alike, speaking English confidently and correctly is a necessary skill.  However, speaking in English can be tough, especially for beginners. It takes confidence and knowledge to put sentences together and express your ideas in a language that might not feel comfortable yet. Even as you get better, there are still some common errors in the English language that can sneak into your speech. Most of them aren't a big deal, but sometimes they can cause misunderstandings.  As one of the best CBSE Schools in Bangalore, we’ve identified fifteen common English language mistakes and give you tips on how to fix them, so your next conversation can go more smoothly. 

Not Speaking Enough

One common mistake is not speaking English enough. Many students feel shy to speak English at first, but speaking is one of the best ways to improve your command over the language. Imagine a cricket player who only watches others play but never picks up a bat themselves. They would never get better. The same goes for English. So, don't be afraid to use your voice. Talk with friends, ask questions to teachers in English, or even practice speaking to yourself. The more you speak, the better you'll get. 

Translating from Your Native Language

A common error in the English language many students make is trying to directly translate their thoughts from their native language into English. This is a problem because translations are rarely exact and it takes longer for your brain to do the work. Even if your English is basic, don't worry. Use the expressions and phrases you have learned. Practice using new expressions so they become a part of your regular vocabulary.. 

Emphasizing The Wrong Syllable

Another tricky English language error is emphasizing the wrong syllable. It's like singing a song out of tune. For example, "import" is pronounced as "im-PORT" not "IM-port." Another one is "address" which is pronounced as "a-DRESS" not "AD-dress." These little changes in emphasis can change the meaning of words and make it hard for others to understand.  To improve this, listen carefully to your teachers and make note of how they say the word. The best ICSE schools in Bangalore prioritize proper syllable emphasis in spoken and written English, incorporating it into the grammar lessons. Additionally, you can watch English movies, sitcoms, or cartoons to mimic how they emphasize the syllable. 

Pronouncing Sounds That Aren’t There

Pronouncing sounds that aren't there is a common mistake in English. It happens when we add extra sounds to words. For example, saying "aks" instead of "ask". To avoid this, we need to pronounce words correctly and not add any extra or unnecessary sounds.

Overuse of “Will” for Future

This is one of the most common English grammar mistakes. A lot of students rely too much on the word “will” when composing future sentences. While it may seem like the easiest option, using the more versatile structure of "going to + base form" is actually more appropriate in many situations.  "Will" is best suited for promises, spontaneous decisions, predictions, and future actions beyond the speaker's control. However, when discussing plans for the future, it is more accurate to use "going to". For instance, instead of saying "Tomorrow I will go to the bank," it is correct to say "Tomorrow I am going to the bank."

Adding Unnecessary Words and Missing Necessary Words

Another common English Grammar mistakes that students often make are adding unnecessary words or leaving out necessary ones. These errors can make sentences sound confusing or change their meaning completely. For example, saying "I am agree with you" is incorrect because the verb "agree" doesn't need the helping verb "am" before it.  On the other hand, forgetting a necessary word can also lead to problems. For instance, saying "I looking for a bus to the city center" is incorrect because the word "am" is missing. When talking about something happening right now, we use the Present Continuous tense by adding "am," "is," or "are" before the verb, along with the suffix "-ing." So, a correct version of the sentence would be "I am looking for a bus to the city center." Remember, it's important to use the correct words and structure so that your meaning is clear. 

Saying Incorrect Negative Sentences

Students often make mistakes when forming negative sentences. For instance, saying “I no like pizza" instead of "I don't like pizza." In the Present Simple, to create a negative sentence, we need to use "don't" or "doesn't" before the verb.  It's also important to remember that after "he," "she," or "it," we should use "doesn't" and remove the "-s" ending from the verb. For example, instead of saying "He's not wanting to go," the correct phrasing is "He doesn't want to go." 
 • Using the Wrong Word Order in Questions 
Using the incorrect word order in questions is another common English language mistake. For instance, asking "What you are doing now?" instead of the correct form, "What are you doing now?".  Remember word order is crucial in the English language. In questions, following this pattern is necessary: question word (what) + auxiliary verb (are) + subject (you) + verb (doing) + complement, time, place (now).  Top schools in Bangalore, like Ekya Schools, emphasize the importance of students asking questions in English and providing corrections when necessary. 

Not Using Adverbs

Many beginners don’t use adverbs in their speech. Adverbs are words that describe verbs, adjectives, and other adverbs. They add more details to a sentence and make it more interesting. For example, instead of saying "he ran fast," we can say "he ran quickly." Adverbs help us paint a clearer picture of what is happening. So don't forget to use adverbs in your speech to make it livelier and more descriptive.

 Missing Comma in a Compound Sentence

Not using commas or pauses in a sentence while talking or writing can lead to confusion. It becomes difficult to distinguish between different thoughts or ideas, making the overall communication less clear. A compound sentence is made up of two independent clauses joined by a coordinating conjunction like "and" or "but."  For example, instead of saying "I went to the store and I bought some apples," we should say "I went to the store, and bought some apples." By using a comma, we can indicate the pause between the two independent clauses. This helps our listeners understand our thoughts and ideas more effectively. So, don't forget to include commas in compound sentences when you're speaking or even writing. 

Faulty sentence structure

Faulty sentence structure is a common English language error that arises when a sentence is not properly constructed. This can make the sentence difficult to read and understand. An example of this error is using too many commas, which can make a sentence disjointed and confusing. Another example is failing to use proper subject-verb agreement, which can make a sentence grammatically incorrect. To avoid this error, it's important to practice constructing sentences with clarity and precision. 

Lack of pronoun

A common error in English is forgetting to use pronouns. Pronouns replace nouns to avoid repetition. For example, instead of saying "John went to the store," just say "He went to the store." Remember to use pronouns like he, she, it, they, we, etc. 

Unnecessary Shift in Verb Tense

It occurs when there is an inconsistent change in verb tense within a sentence, paragraph, or passage. This can confuse the reader and disrupt the flow of the writing. To avoid this error, you should ensure that you maintain a consistent verb tense, making sure that all verbs match in past, present, or future tense. 

nnecessary or Missing Apostrophe 

An unnecessary or Missing Apostrophe is another common error. For example, "it's" is a contraction of "it is" and should not be used to show possession. Instead, "its" without an apostrophe indicates possession. Missing apostrophes result in incorrect pluralization, such as "apple's" instead of "apples".  

Poorly Integrated Quotation

Lastly, poorly Integrated Quotation is a common English grammar mistake. It happens when a quote is not smoothly integrated into a sentence.  For example, "She said, 'I like pizza.' instead of 'She said that she likes pizza.' To fix it, we need to integrate the quote correctly into the sentence. 

It is okay to make mistakes while learning. However, the key is to learn from those mistakes and continuously improve. Learning English may be challenging, but the rewards it brings are immeasurable. By being mindful of grammar mistakes and actively working to avoid them, you can enhance your fluency and communication skills.  So, embrace the learning journey, avoid common English language mistakes, and watch yourself grow more confident and fluent in English.  For exceptional mastery over English , consider Ekya Schools, one the best CBSE schools in Bangalore. Call 080-49609096 for more information about admissions.     

Ekya / May 07, 2024

What Is IGCSE And Is It the Right Choice for My Child?

Every parent wants their child to have the best education, you are no different. However, when finding the right school for your child, you are often presented with a plethora of options. One such option that has grown in popularity in recent years is the IGCSE Schools in Bangalore. It is a globally recognized board and its curriculum is designed to foster holistic growth among students.  As one of the top IGCSE schools in Bangalore, we will explain what IGCSE is and help you decide if IGCSE schools are suitable for your child.

What is IGCSE?

The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) is an internationally recognized board created by the University of Cambridge in England. It caters to 14–16 year olds (usually grades 9-10) and prepares them for further university studies worldwide. IGCSE courses offer a rich curriculum that tailors to individual strengths and nurtures the skills and competencies of students. Here are some of the benefits of IGCSE schools for your child.

Student-Centric Approach

The IGCSE curriculum is student-centric and fosters creativity. Teachers and students contribute equally to the class, making it an enriching experience. Learning is practical, allowing students to understand concepts better through real-life applications. IGCSE schools encourage students to ask questions, share ideas, and learn collaboratively with their peers. This approach nurtures logical and creative thinking skills in students. 

Preparing for the Universities

One of the major advantages of joining IGCSE schools is that the students here are well-prepared for further studies. This is made possible by the extensive knowledge and benefits that come from a globally standardized education. The students are encouraged to become independent thinkers and learners which is crucial for university studies. IGCSE schools focus on understanding and grasping the concepts rather than just memorizing. These are the traits most universities look for in a student. 

A Community Worldwide

The IGCSE program brings together students from all over the world in a global community. Children learn how to be inclusive and empathetic towards different people and cultures. This helps them develop a broad perspective. The program also allows each child to become a part of a diverse and comprehensive global community.

Inquiry-Based Learning

IGCSE courses foster curiosity in students by emphasizing real-life experiences, exploration, and expression. This encourages children to ask questions and research answers, helping them gain a better understanding of their communities and the world around them.

Rigorous Assessments

Top IGCSE schools in Bangalore such as Ekya Schools offer a rich experience for students with thought-provoking assessments. These include a variety of modes such as oral, written, coursework, and practical assessments. These assessments offer questions of different difficulty levels, enabling students to challenge themselves and discover their strengths and weaknesses. By instilling confidence and boosting morale, the IGCSE curriculum empowers students to plan their future educational journeys. 

Choice of Subjects that Cater to Different Abilities

The IGCSE subjects are designed to meet the needs of different students. With over 70 subjects to choose from, including 30 languages, schools can offer a combination that suits each student. Students must select at least 5 subjects, which include: 
 • Mathematics
 • Science
 • Humanities and Social Science
 • Languages
 • Creative, Technical, and Vocational Subjects Students also have a wide range of 30 languages to choose from, including their mother tongue.

Recognized by Universities Across the World

The IGCSE is the most recognized examination qualification across the world. Students with these qualifications are accepted into several countries like the US, UK, Germany, Canada, Australia, and Singapore. Many universities acknowledge and accept the IGCSE curriculum as part of their entrance criteria. The IGCSE opens up opportunities for further vocational education and serves as a strong foundation for employment. Students with IGCSE backgrounds have the necessary abilities that employers value in potential employees.

In conclusion, choosing the best school for your child can be a daunting task considering the number of options today. However, if you think a strong syllabus and robust curriculum are best for your child, IGCSE schools are the way to go. To find the best IGCSE schools near Bannerghatta Road, look no further than Ekya Schools in JP Nagar. Our goal is to give students a well-rounded education that nurtures critical thinking, and creativity along with academic excellence.Join us and allow your child to delve into the stimulating realm of IGCSE subjects, nurturing their personal growth and development along the way.. We're here to shape future leaders with an inclusive and inspiring learning environment.      

Ekya / May 06, 2024

Common Mistakes When Making A Class Presentation

A successful school presentation demands a lot more than just good content. Presentations are more about expressing and explaining things in a creative manner which involves two important parts- the content in an understandable form and its way of presenting it. The second involves speaking skills, presentation skills, voice modulation, and more. Many aspects of class presentation should be taken into consideration. However, there are a few common mistakes that are often committed during its preparation: 

Not Doing Your Research

Whatever topic you choose to present, you need to have a good knowledge about it. Well, that will only come with good research skills. You can do that by getting help from your teacher, the school library, or the Internet. Research not only helps you with better presentation but will also prepare you to answer the questions asked during the question hour.  

Not Making a Proper Introduction

 Whether the presentation is in front of a small group or you are representing your school, a small introduction about yourself along with the topic’s introduction is a must. This not only gives you a great start but also gives the audience an idea of what the presentation is about. To make your introduction a bit more interesting, you can start the presentation with a quote or some statistics to grab attention. 

Lack of preparation for the presentation

Not preparing well before the presentation day may put you in a difficult spot. It is possible that you will present well but you are internally not satisfied with your performance. Well, one of the best ways to prepare is to at least go through the content twice. Practice in front of the mirror or ask your parents to be the audience during the preparations. This way, you will get to know your weak areas and work more on them. You will be fully prepared to capture the attention of the audience with your confidence and speaking skills. 

Confident Body Language

Confidence is the key to a good presentation. It is not something that will develop overnight, we need to work on it. As per a study, poor body language affects your confidence. You need to understand that your language speaks a lot about your personality. With good content and strong body language, confidence reflects automatically. For class presentations, you can practise hand movements and voice modulation. Another important point that should not be ignored is maintaining eye contact with the audience. Before the final presentation day, it is advisable to practice in front of a mirror.

Not Being Engaging

 If you want your audience to understand the presentation well, then keep it engaging. A presentation full of text will make it boring so, to keep a balance between the infographics and text to make it more interesting and engaging. If possible, minutes of video related to your topic. This will keep your audience entertained. Remember whenever on stage  it is your responsibility to keep your audience engaged sensibly without going off-track. 

Inconsistent Slides

 Presenting slides in a good way demands a perfect framework that involves a lot of things and often focusing on one aspect might lead to ignoring others. Here are a few common slide mistakes made during the presentation. 
 1. Overcrowding the slides: It is one of the most common presentation mistakes often committed by students. You need to understand that for presentation “less is more” fits perfectly. Instead of too much text, visuals should be used. Instead of paragraphs, pointers should be used. Using different colours also makes the presentation interesting.
 2. Reading directly from the slides: Reading directly from the slides only projects you as underconfident and unprepared. Although it might seem a little tempting and an easier option, the best is to make small pointers of important topics on which you want to talk.
 3. Complicated data: Data should be presented in a way that the written content becomes more understandable. For this Pie charts or bar graphs in different colours can be used. 
 4. Not maintaining the hierarchy: Arranging the slides haphazardly
 5.  only confuses the students. It will distract them as there will be less clarity regarding the points. 

Going Off-Topic

Many times you might go off-topic to make your point more clear during the presentation. But as a presenter, you need to understand that class presentations and question sessions should be done within a time limit. For this students need to maintain the flow as per the hierarchy and should have an idea about which points need more explanation than the others. This will only come with a few practice sessions before your final day. 

Not being prepared for feedback and questions

 Once you finish your presentation, allow your audience to put their doubts in front of you. This way not only will your audience get a chance to clarify their doubts but you will also learn to tackle difficult questions. Sometimes, if you have no answer or are in doubt about the question, it is ok to accept and consider returning with better research next time.  As a presenter, you need to keep the flow of your presentation in a positive direction and end it on a positive note. It leaves a good impression on the audience. Keeping a way forward slide at the end is a good way to end. You can also present an idea about a drive you want to start in your school related to some global concern. But make sure everything is related to your topic of presentation. Nothing should go off-track.

If you are searching the internet with terms like- the best schools in Bengaluru or ICSE schools in Bangalore, CBSE syllabus schools consider Ekya Schools. We are among the leading schools in Bangalore, offering the best quality education. Our Understanding by Design (UbD) framework curriculum is designed in a way that caters not just to the academic requirements of a student but simultaneously builds the overall personality of the student.  We encourage students to actively participate in co-curricular and other group activities like presentations. This helps in building confidence and developing skills like speaking skills, presentation skills, tackling questions, and more. We have expert faculty that prepares our students for holistic development. At Ekya, different school clubs also help students develop different skills such as music, dance, coding, debating, and more.  Hopefully, the above information will be helpful.      
Leave a Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A Guide To Navigating Academic Stress

Academic pressure and impending board exams can feel like an overwhelming storm, but as a 10th-grade student who's been through the burnout ringer, I've discovered effective strategies to stay afloat. When stress creeps in, I lean on a toolbox of coping mechanisms that help me maintain balance and clarity.

Understanding my panic patterns has been key. I've learnt that giving my all is important, but the outcome isn't a mirror of my worth. I remind myself of this and reframe my perspective. To escape my study-clogged mind, I turn to books – they whisk me away to new worlds, however briefly. Music acts as a soothing balm; I limit panic to 5 minutes and then channel my energy into finding solutions.

Engaging in physical activities is another lifesaver. Running or spending time outdoors channels my pent-up energy, allowing my mind to reset. Moreover, taking up hobbies like painting or playing a musical instrument provides a welcome distraction and cultivates a sense of accomplishment beyond academics.

Remember, you're more than your grades. Embrace your unique strengths, employ these strategies, and watch stress lose its grip. With determination, self-awareness, and a dash of escapism, you'll breeze through the academic whirlwind.

Written By: Ahaana Singhal (Student of Grade 10)

Empowering Education: A Journey of Passion, Challenges, and Growth

Being a B.E graduate in information science with experience in the IT industry, Teaching for me is not a job, a career or even a profession. It's way more than that.
 
My journey as a Computer Science educator so far is a commitment to learning, not only about the curriculum content, grade levels, school policy and technological innovations but about a true passion for new knowledge and skills that make me more effective as a professional educator and a human being.
 
Teaching multiple grade levels is a challenge that has kept me on my toes and has made me a better educator. Now almost at the end of the academic year, I have found it rewarding in different ways that I didn't anticipate - I can handle and groom myself to adapt to different student needs, and I know the curriculum much better. I can teach the students in a way that will help them in the current year as well as the upcoming year.
 
But the challenges were very many. I would hardly get 4 hours of sleep and spend time preparing for the classes. I would spend at least 3 hrs for 1 hour of class preparation for middle school students as Computer science is a vast field and no one knows everything.
 
Since our is a new campus, having a working computer lab took time and effort. I learnt that if I looked at the problems, I would find problems; but if I looked at solutions I would find only solutions. As time passed by, I also realized it is not very difficult once you have everything in one place.
 
Developing a code is not about having the answers, but about cultivating the ability to figure things out using your resources. If the grade 6 students were finding it difficult to write the code, I would encourage them to draw the flowchart decompose the problem and find answers. In addition to creating interactive classes, I used my experiences to create more visual, conceptual interactions for the students to break the barrier of coding.
 
Learning and teaching microcontrollers to the middle school students was very challenging. That is when I understood the need for collaboration with other teachers/colleagues. I am much more comfortable now being honest with my students in moments of uncertainty. I used to put so much pressure on myself to be perfect and know everything, but that didn't give me the outcome I desired. I started to learn alongside students and welcomed mistakes as learning opportunities. It’s been enjoyable to explore ideas with the students and work together towards a common goal of learning.
 
Another important lesson that I learned was the importance of feedback. During my teaching experience, I would want to find ways to improve my teaching skills - let it be feedback from students/peers / HOS. This helped me grow and strengthened my relationship with the students. When the trust started building, I observed that students were more engaged, and motivated and felt comfortable in reaching out for help and sharing their thoughts.
 
I would proudly like to say being an inventive problem solver and an enthusiastic educator are the strengths added to me at this juncture. Nothing of this would have been possible without our HOS Ms Mathangi. My sincere gratitude to Ms Asmita, Ms Mangala, Ms Sandhya and Mr Shashikumar for their support in my journey
Ms Shruthi Srinivas,
Ekya NICE Road

Find A World Beyond Boundaries

Enquire Now